Haderslev og landsdelen

Mindekapellet i Haderslev Domkirke

Hvis du tager en tur i Haderslev Domkirke, kan du blandt andet se det såkaldte mindekapel – Haderslev Garnisons Mindekapel.

Ideen til kapellet blev undfanget af den daværende kommandant over garnisonen i Haderslev, oberst C. C. A. Gabel-Jørgensen, som havde en idé om, at man burde ære de soldater, der havde tjent Slesvigske Fodregiment trofast i 1800-tallet, og som var faldet uden for rigets grænser.

Obersten var så afgjort en af Haderslev Kasernes venner, men især var han fokuseret på det slesvigske fodregiments historie, herunder soldaternes skæbne.

Kapellet til minde om de faldne soldater fra Slevigske Fodregiment i 1800-tallet stod færdigt den 5. maj 1961 – meget symbolsk på dagen for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig.

Inde i kapellet kan du finde en mindebog, som indeholder mange af navnene på faldne soldater fra regimentet, og som er stedt til hvile syd for Danmarks grænse. Det er især faldne fra Napoleonskrigen i 1813 og så igen faldne fra treårskrigen, som fandt sted i årene 1848 – 1851.

Kapellet har til huse i et kapel i domkirken, som er skænket af den daværende ejer af godset Erholm, hofjægermester H. C. C. F. Cederfeld de Simonsen. Han ejede kapellet i kirken, selv om hans gods lå på den vestlige del af Fyn, så der var god grund til at lade andre få glæde af det smukke rum.

H. C. C. F. Cedereld de Simonsen ejede Erholm indtil 1980, hvorefter hans efterkommere har overtaget godset, senest i et ejerfællesskab mellem flere slægtninge.

Ud over listen over faldne soldater er der i mindebogen en række tegninger udført af kunstneren Sven Dubois. De tager alle afsæt i regimentets historie og forestiller blandt andet forskellige kampscener.

Kig forbi kapellet og bliv en særlig oplevelse rigere.

ashe