Haderslev og landsdelen

Tag vandrestøvlerne på

Er du til aktiv ferie, så kan en vandretur være en rigtig god aktivitet – også hvis du har børn med, for der er altid mulighed for at afpasse en vandrerute efter deres tålmodighed og fysiske formåen.

Et af stederne, vi vil anbefale til vandreture, er Pamhule skov og Hindemade, som ligger syd for Haderslev Dam. Pamhule skov er delvist anlagt som naturskov, hvilket betyder, at skoven ikke kun dyrkes af kommercielle hensyn, men at døde træer og andet får lov til at ligge hen, så naturen kan trives på sine egne præmisser.

Meningen med naturskovene er, at de skal give dyr og planter bedre vilkår for deres liv, og ofte betyder det, at skoven henligger som det, der i moderne sprogbrug kaldes urørt skov. Det er Naturstyrelsen, der definerer, hvad der skal drives som naturskov, og det er også tilfældet med Pamhule skov.

For Pamhule skov betyder det, at der er mange fugle, og skoven er udlagt som EU-fuglebeskyttelsesområde, med særligt hensyn til skovfugle. Nogle af de fugle, du kan støde på, er bjergvipstjert, hvepsevåge og grønspætte, og der er også ravn, rødglente og spurvehøg. I det hele taget er der en stor variation af fugle, man ellers ikke ser så meget til i det danske landskab mere.

Hindemade er et typisk eksempel på et moselandskab, som i 1930’erne blev afvandet og så brugt som landbrugsjord. Siden 1990’erne har man været i gang med et stort naturgenopretningsprojekt i Hindemade, og det betyder, at der igen er vand på omkring 45 hektar ud af de 65 hektar, som området dækker. Det giver et rigt fugleliv, og dermed er der masser at se for turisten. Men samtidig er der også etableret fem øer, hvor fuglene kan være i fred, så du skal huske kikkerten.

Er du til lidt mere civiliserede egne, så besøg Bergs Plads, hvor der er shelters, bådebro, grillplads og borde og bænke.

ashe