Haderslev og omgivelserne

Fjorden og Haderslev Dam

Haderslev ligger i bunden af Haderslev Fjord. Fjorden er omkring 15 km lang, og det er kendetegnende for fjorden, at den er meget lavvandet – i modsætning til en række af de andre østjyske fjorde, hvor skibene kan få betydeligt mere vand under kølen. I Haderslev Fjord er der fra naturens side kun et par meters vand at gøre godt med, og derfor er der gravet en sejlrende i fjorden med fem meters vanddybe. I havnen er der endda op til 5,5 m vand. Trods alt er det en forholdsvis lille vanddybe, og derfor anløbes havnen i dag mest af lystsejlere, mens den tidligere også var centrum for en ikke ubetydelig sejllads med mindre coastere og andre fragtskibe.

På linje med mange andre mindre havne i vores købsteder er havnen i Haderslev ved at ændre karakter. Fra at være en aktiv erhvervshavn er den i dag ved at blive ændret til et rekreativt område med fritidsfaciliteter og boliger. Men du kan som turist stadig nå at fange stemningen fra den gamle havn, hvorfra der blev udøvet erhvervs- og fritidsfiskeri og sejlet med gods til andre småhavne.

Ulykken på Haderslev Dam

Haderslev Fjord er gennem den såkaldte Møllestrøm forbundet med Haderslev Dam, som er en idyllisk indsø. Den har gennem mange år været centrum for sommerudflugter og skønne ture på turistbåde og i folks egne både.

Haderslev Dam var i 1959 centrum for en forfærdelig ulykke, da turistbåden P840 “Turisten” forulykkede på dammen.

Der var 93 passagerer med på båden, der kun måtte have 35 passagerer ombord, og da der gik ild i båden, blev det den sikre død for 57 mennesker, der druknede i den lavvandede dam. I datiden var denne ulykke den største i Danmark, kun overgået af skibet Hans Hedtofts forlis ved Grønland – her døde 95 mennesker.

Ulykken med turistbåden på Haderslev Dam skyldes ikke blot, at der var mange flere passagerer med end tilladt. Den skyldtes også, at ejeren af båden ikke havde vedligeholdt den ordentligt – blandt andet var der en utæt benzinslange, som var med til at nære ilden.

Tag en tur med Helene

I dag er der stadig turistsejlads på Haderslev Dam, og heldigvis er bådene i dag ordentligt vedligeholdt. Du kan tage med båden Helene, der sejler på den idylliske dam i hele sommerhalvåret.

ashe