Haderslev og historien

En tur til Herrnhuternes stad

Er du i Haderslev, bør du simpelt hen også tage turen lidt sydpå og besøge nabobyen Christiansfeld.

Den blev i 2015 optaget på Unesco’s liste over

verdensarv, og byen er da også enestående – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Christiansfeld er grundlagt i 1773 og et eksempel på, at Danmark tidligt har åbnet sine grænser for folk, som på den ene eller anden måde havde et andet livsgrundlag end danskerne flest. I dette tilfælde var der tale om religiøse mennesker, hvis såkaldte Brødremenighed rakte helt tilbage til 1457, da de stiftede Unitas Fratrum-brødremenigheden i Bøhmen. Menigheden gik næsten til grunde i religionskrigene fra 1618-1648, den såkaldte 30-års krig. Men rundt omkring var der stadig små brødremenigheder, og i 1771 kom præsten Johannes Prætorius til Danmark på Struensees og kongens foranledning. Han købte Tyrstrupgård syd for Haderslev, og dermed var stedet for den danske brødremenigheds by valgt.

Den smukke byplan

Brødremenighederne lægger vægt på enkelhed, stramhed, og at vi alle er lige for Vorherre. Det afspejler sig også i den måde, byens Christiansfeld blev udtænkt på. Den er som alle andre byer for brødremenigheden anlagt efter en smuk byplan med to gader, der er parallelle, og som munder ud i en firkantet plads. Rundt om ligger de huse, der er en fast bestanddel af en brødremenigheds-by: kirken, brødrehus, søstrehus, boliger og andre huse, der har deres særlige funktion.

Christiansfeld er ualmindeligt godt bevaret, så det er en stor oplevelse af besøge byen. Kommer du forbi, så glem ikke at købe nogle af de berømte christiansfelder honningkager, som bages efter gamle, originale opskrifter, og hvis krydderiblandinger er velbevarede hemmeligheder.

ashe