Haderslev og omgivelserne

Centrum i en smuk egn

Haderslev er hovedbyen i Haderslev kommune, som har knap 56.000 indbyggere. Af dem bor omkring 22.000 i selve Haderslev by, der dermed er en af de største byer i Sønderjylland kun overgået af Sønderborg, som er Sønderjyllands største by med godt 27.000 indbyggere.

Den egn, som Haderslev er centrum i, er en meget varieret egn med vekslende geografi. Mod vest er der flade marker med forblæste læhegn, og mod øst er der den smukke østkyst og Haderslev Fjord, som skærer sig ind til byen. I dag er fjorden kun et par meter dyb, men tidligere har der været meget mere vand i fjorden. I dag kan man stadig sejle til Haderslev, men det sker gennem en gravet uddybning af fjorden, så der er fem meter vand at gøre godt med for skibene.

Smukke Årø

Til Haderslev hører også øen Årø, der er en ø i Lillebælt ved udmundingen af Haderslev Fjord. Årø er den rene idyl med smukke gamle huse og en dejlig blanding af turister og fastboende. Kommer du som turist, kan du både opleve en vingård, som er blandt de første i Danmark til at dyrke vin i større omfang, samt gårdbutikker og gode spisesteder.

Indtil genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark i 1920 var Årø den nordligste ø i Danmark, og det betød, at der var et livligt smuglervæsen i gang. Det mærker man nu ikke noget til i dag, hvor der stadig er godt gang i øen. Der bor stadig en hel del faste indbyggere på øen – sikkert fordi færgeturen kun tager 7-8 minutter. Færgen går hver time. Det betyder, at du også som turist har nemt ved at komme frem og tilbage til øen.

Færgen er en bilfærge, så du kan også have dit køretøj med til øen, men da den ikke er så stor, er det måske en overvejelse værd bare at tage de gode vandrestøvler med og trave øen rundt i stedet for.

Landskabet byder på afveksling

Som nævnt er der et varieret landskab omkring Haderslev. Det flade landskab i vest er det ældste – det stammer fra den næstsidste istid, den såkaldte Saale-istid, der sluttede for ca. 128.000 år siden. Her veksler landskabet mellem flade, sandholdige jorde og bakkeøer, som bryder de jævne omgivelser.

Østpå finder vi det bakkede morænelandskab, som de fleste mennesker forbinder med det smukke, sydøstjyske landskab ud til Lillebælt. Egnen er præget af store gårde, som har rødder tilbage til de såkaldte frigårde i den slesvigske hertugdømmetid, og til domænegårdene fra den tid, da Sønderjylland var tysk – fra 1864 til 1920. Det giver landskabet en smuk, monumental karakter.

Hærvejen

Hvis du er til vandreture, er der mulighed for at følge den gamle Hærvej, der går gennem kommunen og følger brydningslandskabet mellem de flade istidssletter og morænelandskabet.

ashe